Tunnustame ja kiidame kõiki õpilasi, kes esindavad Kärdla Põhikooli väljaspool kooli. Kooli juhtkond tahab neid tublisid õpilasi seada teistele eeskujuks ning anda ülevaate, kui palju selliseid noori Kärdla Põhikoolis õpib. Suur tänu kõikidele tublidele õpilastele ning nende juhendajatele!

Kärdla Põhikool kiidab Hiiumaa koolinoorte võrkpallivõistlustel "Pallilahing" tublisid osavõtjaid 3A ja 3B klassist. I koha saanud tüdrukud: Kadri-Liis Paul, Hanna-Maria Simson, Karoliine Kuli, Ene Leigri, Lisanna Üksik, Mia-Marie Malk. II koha saanud tüdrukud: Kristin Kalmus, Margaret Rehepap, Liisa-Bret Tall, Aveli Tall, Miia Üksik, Frida Valting. 

Kärdla Põhikool kiidab keemiaolümpiaadil osalenud tublisid õpilasi. 8. klasside arvestuses sai I koha Eliise Kesküla ja II koha Siiri Talts. 9. klasside arvestuses jagasid I ja II kohta Andres Sõmer ja Maria Femke Jaarma. 

Kärdla Põhikool kiidab kunstiolümpiaadil osalenud tublisid õpilasi. Kerli Kivisik, kes sai I koha ja Angela Britt Jaarma, kes sai II koha. Juhendaja oli Sulev Loopalu. 

Kärdla Põhikool kiidab emakeeleolümpiaadil osalenud tublisid õpilasi: Sofia Apri (I koht), Viktoria Lohk (II koht), Tamor Tomson (III koht).