Kärdla Põhikool kiidab Andres Sõmerit, kes saavutas matemaatikaolümpiaadil II järgu auhinna, üldarvestuses 4.-5. koha jagamine. Samuti on ta kutsutud IMO-võistkonna 1. valikvõistlustele 6.-7. mail Tartus.