Kärdla Põhikool kiidab Andres Sõmerit, kes saavutas 17.02 toimunud informaatikaolümpiaadil põhikooli üldkokkuvõttes 7. koha. Õnnitleme!