Kärdla Põhikool kiidab tublisid osalejaid bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorul. I koha saavutanud Kerli Kivisikk 9A klassist. III koha said Tamor Tomson 7. klassist ja Eliise Kesküla 8A klassist. Juhendaja oli Kersti Lüsi.