Kärdla Põhikool kiidab Sofia Aprit, kes saavutas 9. klasside vabariikliku inglise keele olümpiaadil 6.-7. koha. Juhendaja oli Tiina Viisut.