Kärdla Põhikool kiidab Andres Sõmerit, kes saavutas detsembris toimunud matemaatika talvisel lahtisel võistlusel nooremas vanusegrupis (kuni 10. klassini kaasaarvatult) auhinnalise III järgu. 


Ühtlasi on ta üks kahest Eesti 9. klassi õpilasest, kes saab traditsiooniliselt osaleda Soome matemaatikaolümpiaadil (19. jaanuaril).