Kersti Lüsi, Anneli Salumaa, Sirje Juurikas, Mati Kiiver, Tiina Viisut ja Kristel Vajuk, kes sidusid oma ainetunnid südamenädala teemaga

Kehalise õpetajaid, kelle kooostöös toimus traditsiooniline jüriöö jooks

Maitis Roosimaa ja Joel Hiis, kes korraldasid algklassidele aktiivseid mängude vahetunde