No events

 

Kärdla Põhikooli tervisenõukogu koosseis:

  • õpetaja Tiina Viisut - esimees;
  • õpetaja Lili Käär;
  • õpetaja Mati Kiiver;
  • majandusjuhataja Anni Kingsepp;
  • tervishoiutöötaja Riina Hanikat;
  • huvijuht ametikoha järgselt;
  • õpilasesinduse poolt määratud kaks esindajat.