No events

 

1. Loodusainete sektsioon:
1.1 matemaatika
1.2 keemia
1.3 bioloogia
1.4 geograafia
1.5 füüsika
1.6 informaatika
Juht: Anneli Salumaa

2. Võõrkeelte sektsioon:
2.1 vene keel
2.2 inglise keel
2.3 saksa keel
Juht: Vladimir Barinov

3. Humanitaarainete sektsioon:
3.1 eesti keel
3.2 kirjandus
3.3 ajalugu
3.4 ühiskonnaõpetus
Juht: Tiiu Heldema

4. Oskusainete sektsioon:
4.1 kunst
4.2 muusika
4.3 käsitöö
4.4 tööõpetus
4.5 kehaline kasvatus
Juht: Sirje Juurikas

5. Algklasside (1. ja 2. kooliaste) sektsioon.
Juht: Tiia Palmiste