Prindi
  1. Kärdla Põhikooli põhimäärus
  2. Kärdla Põhikooli üldtööplaan 2017/2018 õppeaastal
  3. Kärdla Põhikooli kodukord
  4. Kärdla Põhikooli töökorralduse reeglid
  5. Kärdla Põhikooli klassi- ja kooliväliste ürituste korraldamise kord