Prindi
  1. Kärdla Põhikooli põhimäärus
  2. Kärdla Põhikooli üldtööplaan 2017/2018 õppeaastal
  3. Kärdla Põhikooli kodukord
  4. Kärdla Põhikooli töökorralduse reeglid
  5. Kärdla Põhikooli klassi- ja kooliväliste ürituste korraldamise kord
  6. Kärdla Põhikooli vastuvõtu tingimused ja kord
  7. Kärdla Põhikooli õppekava (uuendamisel)
  8. Kärdla Põhikooli arengukava (uuendamisel)